ES parama projekto “Aptarnavimo paslaugų teikimo veiklos vertinimo ir planavimo patarėjas (programinė įranga kaip paslauga)” įgyvendinimui

Back to News
Pranešimas spaudai

UAB „RMD Technologies“ sėkmingai veikianti informacinių technologijų ir automatikos sprendimų kūrime, gavo Europos Sąjungos paramą projekto „Aptarnavimo paslaugų teikimo veiklos vertinimo ir planavimo patarėjas (programinė įranga kaip paslauga); projekto santrumpa ForSaaS“, projekto kodas Nr.VP2-1.3-ŪM-01-K-02-189 daliniam finansavimui.

Projekto įgyvendinimui skirta 71.800,00 Lt. iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Idėja LT“. Bendra projekto vertė 109.114,00 Lt.

Projektas skirtas atlikti tyrimus, siekiant nustatyti sprendimo „Aptarnavimo paslaugų teikimo veiklos vertinimo ir planavimo patarėją (programinė įranga kaip paslauga)“ (sut. ForSaaS) sukūrimo technologines galimybes bei potencialių rinkų poreikį. Paslaugų internetas yra vienas iš esminių ES IT srities prioritetų. Europos programinės įrangos rinkos studijoje pažymima, kad EU27 segmente debesies skaičiavimo rinka iki 2012 m. turėtų išaugti iki 7000 mln. eurų, 3500 mln. eurų sudarys programinės įrangos kaip paslaugos pardavimai. ES pažangias interneto technologijas mato, kaip skatinantį veiksnį plėtojantis efektyvioms IT technologijoms. Dėl šių technologijų vis daugiau SVV taps programinės įrangos paslaugų teikėjais. Išsivysčiusios programinės įrangos kaip paslaugos technologijos sudarys palankią aplinką plėtoti SVV paslaugas. Produkto vartotoja i yra aptarnavimo ir savitarnos paslaugų teikėjai: degalinių tinklai, mažmeninės prekybos įmonės, savitarnos terminalų valdytojai. Jie galės, naudotis programine įranga kaip paslauga per internetą. Užkrovę aptarnavimo paslaugų teikimo duomenis į sistemą, gaus informaciją apie teikiamų paslaugų efektyvumą, bus pateiktos rekomendacijos kaip reikėtų organizuoti paslaugų teikimą, atsižvelgiant į prognozuojamus apkrautumus ir poreikius. Produktas bus paprastai pasiekiamas, nereikalaus didelių techninių žinių, lengvai integruojamas. Vienas iš esminių produkto pranašumų, yra jo kaina, nes mokama už paslaugą tiek kiek jos naudojama, o neperkamas brangus sprendimas. Projektu siekiama įvertinti mokslinių tyrimų (sut. MT) apimtis, tinkamai pasiruošti MT etapui, įvertinat vystomo sprendimo technologinį ir komercinį gyvybingumą, paruošiant techninę galimybių studiją. Paruošta studija padės tinkamai pasirengti įgyvendinti ForSaaS MT projektą ir sumažins investicijų nesėkmės riziką. Įgyvendindama projektą įmonė įgys naujų žinių, kurios didins įmonės ilgalaikį konkurencingumą, skatins bendradarbiavimą su mokslo institucijomis. Sprendimas leis padidinti aptarnavimo ir savitarnos paslaugų teikėjų veiklos našumą ir sukuriamą pridėtinę vertę.

 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į:
RMD Technologies
Laisvės al. 101
44291 Kaunas, Lietuva
Tel. (8~37) 20 83 59
Faks. (8~37) 40 69 47
El.p.: info@rmdtech.lt

es_logotipas