Pasinaudojus ES parama sukurta virtuali tyrimų laboratorija

Back to News
Pranešimas spaudai

UAB „RMD Technologies“, sėkmingai veikianti informacinių technologijų ir automatikos sprendimų kūrime įmonė, 2014 metų pabaigoje sėkmingai įgyvendino projektą „MTTP infrastruktūros plėtra inovatyvių produktų kūrimui“, projekto kodas Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-04-019, kuris buvo dalinai finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT+“ Europos regioninės plėtros fondo ir projekto vykdytojo (UAB „RMD Technologies“) lėšomis.

Projekto metu buvo sukurta MTTP infrastruktūra, skirta naujų sprendimų kūrimui ir vystymui. Laboratorijoje yra atliekami kuriamų sprendimų debesų kompiuterijos infrastruktūros tyrimai, bandomos ir tiriamos infrastruktūros veikimo savybės, greitaveika, apkrautumas, našumas, bandomi/tiriami sukurti modeliai ir algoritmai. Sukurta mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūra leidžia vykdyti tolimesnius tyrimus bei kurti ir tobulinti naujus sprendimus. Laboratorijoje gali būti imituojamos ir bandomos įvairios SaaS Cloud sistemos savybės, testuojamos skirtingos konfigūracijos/savybės. Šiems tyrimams reikalinga virtuali bandymų aplinka, todėl projekto vykdytojui buvo reikalinga MTTP laboratorija, kurioje būtų atliekami tyrimai ir bandymai. Tai leidžia pasiekti geresnius MTTP rezultatus ir mažina investicijų nesėkmės riziką. Sukurta MTTP tyrimų laboratorija leidžia padidinti UAB „RMD Technologies“ MTTP pajėgumus. Atsižvelgiant į sukurtų sprendimų komercializavimo rezultatus numatomos tolimesnės investicijos į MTTP infrastruktūros plėtrą, kuri bus plačiai naudojama naujų sprendimų kūrimui.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į:
RMD Technologies
Laisvės al. 101
44291 Kaunas, Lietuva
Tel. (8~37) 20 83 59
Faks. (8~37) 40 69 47
El.p.: info@rmdtech.lt

es_logotipas