ES parama projekto „Aptarnavimo paslaugų veiklos planavimo ir optimizavimo programinė įranga kaip paslauga (FOBISS-SSO-SAAS)“ įgyvendinimui

Back to News
Pranešimas spaudai

UAB „RMD Technologies“ sėkmingai veikianti informacinių technologijų ir automatikos sprendimų kūrime, gavo Europos Sąjungos paramą projekto „Aptarnavimo paslaugų veiklos planavimo ir optimizavimo programinė įranga kaip paslauga (FOBISS-SSO-SaaS)“, projekto kodas Nr.VP2-1.3-ŪM-02-K-03-002 daliniam finansavimui.

Projekto įgyvendinimui skirta 1.116.037,00 Lt iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT“. Bendra projekto vertė 2.015.902,00 Lt. Bendra projekto trukmė 24 mėnesiai, projektas pradedamas įgyvendinti nuo 2011 m. spalio 1 d.

Šiuo projektu siekiama sukurti aptarnavimo paslaugų veiklos planavimo ir optimizavimo programinės įrangos kaip paslaugos (FOBISS-SSO-SaaS) sprendimo prototipą. Paslaugų internetas yra vienas iš esminių ES IT srities prioritetų. Europos programinės įrangos rinkos studijoje pažymima, kad EU27 segmente debesies skaičiavimo rinka iki 2012 m. turėtų išaugti iki 7000 mln. eurų, 3500 mln. eurų sudarys programinės įrangos kaip paslaugos pardavimai. ES pažangias interneto technologijas mato, kaip skatinantį veiksnį plėtojantis efektyvioms IT. Dėl šių technologijų vis daugiau SVV taps programinės įrangos paslaugų teikėjais. Išsivysčiusios programinės įrangos kaip paslaugos tech. sudarys palankią aplinką plėtoti SVV paslaugas. Produkto vartotojai yra aptarnavimo ir savitarnos paslaugų teikėjai: degalinių tinklai, mažmeninės prekybos įmonės, savitarnos terminalų valdytojai. Jie galės, naudotis programine įranga kaip paslauga per internetą. Užkrovę aptarnavimo paslaugų teikimo duomenis į sistemą, gaus informaciją apie teikiamų paslaugų efektyvumą, bus pateiktos rekomendacijos kaip reikėtų organizuoti teikimą pagal prognozuojamus apkrautumus ir poreikius. Produktas bus paprastai pasiekiamas, nereikalaus didelių techninių žinių, lengvai integruojamas. Vienas iš esminių produkto pranašumų, yra jo kaina, nes mokama už paslaugą tiek kiek jos naudojama, o neperkamas brangus sprendimas. Tokio produkto sukūrimas reikalauja didelių investicijų ir specifinių žinių, pasižymi didele rizika, todėl reikalingi moksliniai tyrimai ir tech. plėtra, jie padėtų įgyti reikiamas žinias sprendimo sukūrimui ir sumažintų investicijų nesėkmės riziką.

Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais: pirmiausia, bus atliekami moksliniai tyrimai, kurių metu bus atlikti FOBISS-SSO-SaaS Cloud infrastruktūros valdymo posistemės veikimo principų ir technologinės sandaros, FOBISS-SSO-SaaS sprendimo platformos veikimo principų ir technologinės sandaros, dirbtinio intelekto algoritmų veikimo principų, struktūros, aptarnavimo paslaugų planavimui ir optimizavimui, tyrimai; antra, bus atliekama technologinė plėtra, kurios metu bus sukurti FOBISS-SSO-SaaS Cloud ir FOBISS-SSO-SaaS sprendimų platformos prototipai. Projekto metu įmonė sukaups žinias, reikalingas sukurti inovatyvų tarptautinį produktą, kuris didins įmonės ilgalaikį konkurencingumą ir eksporto apimtis. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu.

 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į:
RMD Technologies
Laisvės al. 101
44291 Kaunas, Lietuva
Tel. (8~37) 20 83 59
Faks. (8~37) 40 69 47
El.p.: info@rmdtech.lt

es_logotipas