ES parama projekto „Aptarnavimo paslaugų teikimo klientų srautų monitoringo ir valdymo sprendimas” įgyvendinimui

Back to News
Pranešimas spaudai

UAB „RMD Technologies“ sėkmingai veikianti informacinių technologijų ir automatikos sprendimų kūrime, gavo Europos Sąjungos paramą projekto „Aptarnavimo paslaugų teikimo klientų srautų monitoringo ir valdymo sprendimas, projekto santrumpa APTiKSiM“, projekto kodas Nr.VP2-1.3-ŪM-01-K-02-284 daliniam finansavimui.

Projekto įgyvendinimui skirta 80.508,00 Lt iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Idėja LT“. Bendra projekto vertė 107.344,00 Lt.

Projektas skirtas atlikti tyrimus, siekiant nustatyti sprendimo „Aptarnavimo paslaugų teikimo klientų srautų monitoringo ir valdymo sprendimą“ (sut. APTiKSiM) sukūrimo technologines galimybes bei potencialių rinkų poreikį. Global Retail Theft Barometer duomenimis bendri mažmeninės prekybos rinkos praradimai dėl darbuotojų klaidų, ne lojalumo ir vagysčių 2009 metais Europoje sudarė 32,3 milijonus eurų (vagystės 47%, darbuotojai 31%, klaidos 16%), ženkliai didėjo Slovakijoje (9,8%), Baltijos šalyse (6,7%), Čekijoje (6,5%), Turkijoje(6,4%), ir Italijoje (6,2%), Olandijoje (5%). Vystomas sprendimas orientuotas į šių praradimų mažinimą. Produkto vartotojai yra aptarnavimo ir savitarnos paslaugų teikėjai: degalinių tinklai, mažmeninės prekybos įmonės, savitarnos terminalų valdytojai. Aptarnavimo paslaugų teikėjas, įsidiegęs APTiKSiM sprendimą, galės užtikrinti didesnį aptarnavimo infrastruktūros saugumą: sprendimas leis identifikuoti netipinę vartotojų/darbuotojų elgseną, kuri gali būti susijusi su vagystėmis arba taisyklių pažeidimu; užtikrins realaus laiko paslaugų teikimo monitoringą, skaičiuojant klientų srautus, vertinant jų judėjimo trajektorijas, įvertinus šią informaciją paslaugų teikėjai galės atlikti aptarnavimo infrastruktūros tobulinimus. Produktas paprastai pasiekiamas, nereikalauja daug techninių žinių, lengvai integruojamas. Vienas iš esminių produkto pranašu mų, yra jo kaina, nes mokama už paslaugą tiek kiek jos naudojama, o neperkamas brangus prendimas. Projektu siekiama įvertinti mokslinių tyrimų (sut. MT) apimtis, tinkamai pasiruošti MT etapui, įvertinat vystomo sprendimo technologinį ir komercinį gyvybingumą, paruošiant techninę galimybių studiją. Paruošta studija padės tinkamai pasirengti įgyvendinti APTiKSiM MT projektą ir sumažins investicijų nesėkmės riziką. Įgyvendindama projektą įmonė įgys naujų žinių, kurios didins jos ilgalaikį konkurencingumą, skatins bendradarbiavimą su mokslo institucijomis. Sprendimas leis padidinti aptarnavimo ir savitarnos paslaugų teikėjų veiklos našumą ir sukuriamą pridėtinę vertę, mažins su saugumu susijusius praradimus.

 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į:
RMD Technologies
Laisvės al. 101
44291 Kaunas, Lietuva
Tel. (8~37) 20 83 59
Faks. (8~37) 40 69 47
El.p.: info@rmdtech.lt

es_logotipas