Sėkmingai įgyvendintas mokslinių tyrimų projektas “Žmonių srautų skaičiavimo technologijų sprendimai ir ekspertizė”

Back to News
Pranešimas spaudai

UAB „RMD Technologies“ bendradarbiaudama su Kauno technologijos universiteto mokslininkais sėkmingai atliko mokslinius tyrimus įgyvendinant projektą „Žmonių srautų skaičiavimo technologijų sprendimai ir ekspertizė“.

Projektas dalinai finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (de minimis pagalba), projekto kodas: Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-086.

Problematika:
Vaizdinės analizės metodai leidžia aptikti ir fiksuoti žmonių srautus, tačiau realiose situacijose susiduriama su trikdžiais (staigūs apšviestumo pokyčiai, šešėliai, pašaliniai objektai, prastas apšviestumas), kurie mažina skaičiavimo tikslumą ir metodikos konkurencingumą.

Projekto metu išspręsti neapibrėžtumai:
Papildomų sensorių naudojimas ir jų apjungimas su vaizdinės analizės metodais skirtais objektų aptikimui iš vaizdinės informacijos. Projekto metu atlikti tyrimai, skirti ištirti ultragarsinių ir infraraudonųjų spindulių atstumo daviklių panaudojimo ir apjungimo galimybes žmonių srauto monitoringo (paremto vaizdine informacija) sistemos atsparumo trikdžiams didinimui.

Projekto pridėtinė vertė:
Vaizdinės informacijos apdorojimo metodikoje problematinė darbo aplinka dažniausiai įtraukiama kaip sistemos apribojimas, tačiau realiose situacijose tai yra nepriimtina ir mažina sistemų lankstumą, tikslumą ir pranašumą prieš kitus sprendimus, todėl būtina ieškoti priemonių galinčių papildyti vaizdinės analitikos metodiką ir leidžiančių padidinti jos atsparumą aplinkos trikdžiams.

Projekto rezultatas:
Sukurtos – ištirtos priemonės, leidžiančios didinti vaizdine informacija paremtos žmonių srauto monitoringo sistemos atsparumą aplinkos trikdžiams (apšviestumo pokyčiams, šešėliams, pašaliniams objektams, esant prastam apšviestumui) skaičiavimo tikslumą.

Projekto biudžetas:
Išlaidos: 20000,00 Lt (dvidešimt tūkstančių litų, 00 centų).
• Projekto vykdytojui Projekto įgyvendinimui skirta de minimis pagalba –13800,00 Lt (trylika tūkstančių aštuoni šimtai litų 00 centų).
• Projekto vykdytojo įnašas – 6200,00 Lt (šeši tūkstančiai du šimtai litų 00 centų), t.y. 31 procentas Projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
2012 m. lapkričio 5 d. – 2013 m. balandžio 15 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į:
RMD Technologies
Laisvės al. 101
44291 Kaunas, Lietuva
Tel. (8~37) 20 83 59
Faks. (8~37) 40 69 47
El.p.: info@rmdtech.lt

es_logotipas