UAB „RMD Technologies” 2013 metais gavo ES paramą projektų įgyvendinimui pagal priemones „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“ ir „Naujos Galimybės“

Back to News
Pranešimas spaudai

UAB „RMD Technologies “sėkmingai veikianti informacinių technologijų ir automatikos sprendimų kūrime, 2013 metų pabaigoje gavo Europos Sąjungos paramą projektų „Aptarnavimo paslaugų teikimo klientų srautų monitoringo ir valdymo programinė įranga kaip paslauga (APTiKSiM)“, projekto kodas Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-030, „MTTP infrastruktūros plėtra inovatyvių produktų kūrimui“, projekto kodas Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-04-019 ir „UAB „RMD Technologies“ produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-005 daliniam finansavimui. Bendra projektų įgyvendinimui skirta parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų sudaro 698.167 Lt. Bendros numatomų įgyvendinti projektų išlaidos sudaro 1.242.470 Lt.

Projekto „Aptarnavimo paslaugų teikimo klientų srautų monitoringo ir valdymo programinė įranga kaip paslauga (APTiKSiM)“ įgyvendinimui skirta 437.580,00 Lt iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT“. Bendra projekto vertė 839.504,00 Lt. Bendra projekto trukmė 14 mėnesių, projektas pradėtas įgyvendinti nuo 2014 m. sausio 6 d.

Projekto įgyvendinimo metu siekiama sukurti aptarnavimo paslaugų teikimo klientų srautų monitoringo ir valdymo programinės įrangos kaip paslaugos sprendimą (APTiKSiM). Paslaugų internetas yra vienas iš esminių ES IT srities prioritetų. Europos programinės įrangos rinkos studijoje pažymima, kad EU27 segmente debesies skaičiavimo rinka 2012 m. išaugo iki 7000 mln. eurų, 3500 mln. eurų sudarė programinės įrangos kaip paslaugos pardavimai. ES pažangias interneto technologijas mato, kaip skatinantį veiksnį plėtojantis efektyvioms IT. Dėl šių technologijų vis daugiau SVV taps programinės įrangos paslaugų teikėjais. Išsivysčiusios programinės įrangos kaip paslaugos tech. sudarys palankią aplinką plėtoti SVV paslaugas. Produkto vartotojai yra aptarnavimo paslaugų teikėjai: degalinių tinklai, mažmeninės prekybos įmonės, viešojo transporto kompanijos. Aptarnavimo paslaugų teikėjas, įsidiegęs APTiKSiM sprendimą, galės užtikrinti didesnį aptarnavimo infrastruktūros našumą: sprendimas leis realiu laiku analizuoti klientų srautus, nustatyti jų elgseną, prognozuoti apkrautumą, planuoti aptarnaujančio personalo darbo grafikus, viešajame transporte sketi keleivių srautus, analizuoti vežėjų paslaugų kokybę. Produktas bus paprastai pasiekiamas ir diegiamas, lengvai integruojamas, naudojant įterptines sistemas. Produktas bus ženkliai pigesnis lyginant su konkurentų. Tokio produkto sukūrimas reikalauja didelių investicijų ir specifinių žinių, pasižymi didele rizika, todėl reikalingi moksliniai tyrimai ir tech. plėtra, kas padėtų įgyti reikiamas žinias sprendimo sukūrimui ir sumažintų investicijų nesėkmės riziką. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su UAB „SEMS Technologies“ ir „Kauno Technologijos Universitetu“.

Projekto „MTTP infrastruktūros plėtra inovatyvių produktų kūrimui“ įgyvendinimui skirta 131.661,00 Lt iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT+“. Bendra projekto vertė 188.088,00 Lt. Projekto metu siekiama sukurti MTTP infrastruktūrą, skirtą naujų sprendimų kūrimui ir vystymui. Laboratorijoje bus atliekami kuriamų sprendimų debesų kompiuterijos infrastruktūros tyrimai, bus bandomos ir tiriamos infrastruktūros veikimo savybės, greitaveika, apkrautumas, našumas, bandomi/tiriami sukurti modeliai ir algoritmai. Laboratorijoje bus imituojamos ir bandomos įvairios SaaS Cloud sistemos savybės, turint tokią laboratoriją lygiagrečiai bus testuojamos skirtingos konfigūracijos/savybės. Tokiems tyrimams vykdyti virtuali bandymų aplinka, todėl yra reikalinga MTTP laboratorija, kurioje būtų atliekami tyrimai ir bandymai, o tai leistų pasiekti geresnius MTTP rezultatus, kas sumažintų investicijų nesėkmės riziką. Sukurta MTTP tyrimų laboratorija didins UAB „RMD Technologies“ MTTP pajėgumus.

Projekto „UAB „RMD Technologies“ produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose“ įgyvendinimui skirta 128.926,00 Lt iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“. Bendra projekto vertė 214.878,00 Lt. Šiuo metu daugelis pramonės šakų susiduria su neoptimaliu prekių ar finansinių resursų paskirstymu, todėl yra jaučiamas didelis susidomėjimas nauju įmonės prekių ir finansinių resursų valdymo ir optimizavimo sprendimu. Pagrindinės įmonės numatomos rinkos yra Olandija, Belgija, Vokietija, Lenkija, Rusija ir kitos buvusios NVS šalys, Azijos šalys (Singapūras, Honkongas). Projekto įgyvendinimo metu planuojama sudalyvauti tarptautinėse parodose, kuriose bus siekiama užmegzti naujus kontaktus su potencialiais pirkėjais, o tai leis iš karto gauti nuomonę apie pristatomus produktus bei įsivertinti pramonės sektoriaus tendencijas ir jo konkurencingumą. Sėkmingai įgyvendinus projektą ženkliai padidės įmonės žinomumas tarptautinėse rinkose, tai stiprins UAB „RMD Technologies“ konkurencinius pranašumus. Dalyvavimas tarptautinėse parodose UAB „RMD Technologies“ leis išplėsti savo pardavimus į naujas užsienio rinkas, todėl rognozuojama, kad tai turės didelės įtakos įmonės eksporto augimui. Nauji užsakymai sudarys sąlygas geriau išnaudoti turimus įmonės gamybinius pajėgumus, kurti naujas darbo vietas ir didinti darbo našumą.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į:
RMD Technologies
Laisvės al. 101
44291 Kaunas, Lietuva
Tel. (8~37) 20 83 59
Faks. (8~37) 40 69 47
El.p.: info@rmdtech.lt

es_logotipas