Sėkmingai sukurtas rizikos valdymo platformos prototipas RiskFinas, kuriam buvo skirta ES parama

Back to News
Pranešimas spaudai

UAB „RMD Technologies“, kurianti ir diegianti bankines sistemas, kartu su projekto partneriu UAB „Baltic Amber Solutions“ sukūrė realaus laiko kredito rizikos valdymo platformos prototipą (RiskFinas). Produktas pritaikytas valdyti kreditų riziką ir su ja susijusius produktus.

Finansinės rizikos vertinimas yra viena iš svarbiausių bet kurio banko veiklos sričių, siekiant pelningai valdyti savo turimus finansinius išteklius. Realaus laiko adaptyvios rizikos vertinimo sistema yra skirta mažiesiems rinkos dalyviams, kurie dažnai neturi galimybių pritaikyti kitų pažangių rizikos valdymo priemonių.

Naudodama išorinius registrus programa automatiškai įvertina pareiškėjo bei išduodamos paskolos riziką ir parenka optimalias paskolos išdavimo sąlygas. Priimant sprendimus dėl finansavimo sprendimo atsižvelgiama ir į panašių klientų skolinimosi statistiką. Programoje taip pat sukurtas patogus įrankis paskolų paraiškų vertinimui bei sprendimų priėmimui. Unikali, dirbtinio intelekto algoritmais paremta technologija leis RiskFino naudotojui realiu laiku priimti sprendimus, kontroliuoti procesus ir aktyviai reaguoti į pokyčius.

Įmonė įgyvendino projektą „Realaus laiko savi-organizuojanti finansinių paslaugų teikimo valdymo platforma (RiskFinas)“ (VP2-1.3-ŪM-02-K-04-045) pagal ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“. Projektas iš dalies finansuotas Europos Sąjungos paramos lėšomis.

 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į:
RMD Technologies
Laisvės al. 101
44291 Kaunas, Lietuva
Tel. (8~37) 20 83 59
Faks. (8~37) 40 69 47
El.p.: info@rmdtech.lt

es_logotipas